ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η Αγγλική γλώσσα δεσπόζει στον επιχειρηματικό τομέα. Σαν αποτέλεσμα, όλο και περισσότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως προσφέρουν σπουδές στα Αγγλικά. Ανάμεσα στις χώρες που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης αγλλόφωνου πτυχίου περιλαμβάνονται και οι εξής:

  • Αυστρία
  • Καναδάς
  • Ολλανδία
  • Ιταλία
  • Ισπανία
  • Ιαπωνία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • ΗΠΑ

Η διαδικασία αίτησης διαφέρει από χώρα σε χώρα, αν και κάποια πανεπιστήμια δέχονται την Κοινή Αίτηση (Common Application). Τα κριτήρια εισαγωγής εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία ο μαθητής ολοκλήρωσε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή του. Η χώρα προέλευσης του μαθητή επηρεάζει και τα δίδακτρα στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κυρίως όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Σε αυτό, η ΕΕ μοιάζει με τις ΗΠΑ, που διαφοροποιούν το ύψος των διδάκτρων ανάλογα με την Πολιτεία προέλευσης του μαθητή.

Στην Ευρώπη, πολλά πτυχία απαιτούν τριετή αντί τετραετούς φοίτησης – με την οικονομική ελάφρυνση που αυτό συνεπάγεται. Οι μαθητές κάνουν αίτηση για συγκεκριμένα, εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών. Αντίθετα με το Αμερικάνικο σύστημα, δεν υπάρχουν παρά περιορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης μαθημάτων έξω από το πρόγραμμά τους. Εξίσου περιορισμένη είναι και η δυνατότητα αλλαγής αντικειμένου. Μία άλλη διαφορά με τις ΗΠΑ αφορά τις σπουδές στον Επιχειρηματικό τομέα, όπως και στα Νομικά, στη Ιατρική και στην Κτηνιατρική, όπου παρέχονται και προπτυχιακά πτυχία, παράλληλα με τα μεταπτυχιακά.

Οι προπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ είναι τετραετείς, και επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία. Οι φοιτητές επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους στο τέλος του δεύτερου έτους τους, με εξαίρεση τους μηχανικούς και τη νοσηλευτική. Πολλά από τα καλύτερα ιδρύματα των ΗΠΑ εστιάζουν στις ανθρωπιστικές σπουδές, με έμφαση σε τομείς όπως Αγγλική φιλολογία, ιστορία, μαθηματικά, επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες. Ο στόχος των ανθρωπιστικών σπουδών είναι να καλλιεργήσουν την κριτική, λογική σκέψη και τις πνευματικές δεξιότητες των φοιτητών, παρά να τους διδάξουν κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Η δυνατότητα να ξεχωρίζει κάποιος το σημαντικό από το ασήμαντο μέσα στα κύματα πληροφόρησης που μας πνίγουν καθημερινά, θεωρείται κρίσιμη σήμερα. Έτσι, μία εκπαίδευση στις ΗΠΑ στις ανθρωπιστικές σπουδές αποτελεί εξαιρετική προετοιμασία για τον αυριανό, ευέλικτο πολίτη του κόσμου.

Οι τόσες επιλογές μπορούν να οδηγήσουν τόσο σε ευκαιρίες, όσο και σε σύγχυση. Σε πρώτη φάση, προτείνουμε να αφήσουμε το μαθητή να αποφασίσει ο ίδιος πόσο εστιασμένος είναι σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. Στη συνέχεια, η οικογένεια θα συνεκτιμήσει παράγοντες όπως κόστος, απόσταση και δυνατότητες μελλοντικής απασχόλησης, παράλληλα με την ατομική κλίση του μαθητή. Ο νέος οδηγός της NACAC Trusted Sources: Seeking Advice on Applying to Universities in Another Country και ο UCAS University Guide for UK Universities είναι δύο καλά σημεία εκκίνησης, ενώ οι κυρίες Κονομίχαλος και Γκατζιώνη είναι πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν τις οικογένειες να εξερευνήσουν όλες αυτές τις δυνατότητες.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are associate members of the Independent Educational Consultants Association HECALogo Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Laura O’Brien Gatzionis and Sarah Kinney Contomichalos are members of the National Association for College Admission Counseling
and subscribe to the Statement of Principles of Good Practice.