ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η έκθεση που πρέπει να συντάξει ο μαθητής προς τα κολλέγια είναι συχνά μία πηγή άγχους αλλά είναι επίσης η καλύτερη ευκαιρία για τον μαθητή να μιλήσει απευθείας με την επιτροπή εισαγωγής. Οι συνεντεύξεις είναι όλο και λιγότερο μέρος της διαδικασίας εισαγωγής και μερικές σχολές δεν τις θεωρούν καν ως μέρος της αίτησης ενός μαθητή. Τα περισσότερα κολλέγια και πανεπιστήμια ζητούν μία προσωπική έκθεση για να ακούσουν τη φωνή του μαθητή και να δουν τον τρόπο γραφής και τη διαδικασία σκέψης του. Η επιλογή θέματος είναι πολύ λιγότερο σημαντική από τον τρόπο που ο φοιτητής αντιμετωπίζει το θέμα.

Τα θέματα της έκθεσης για την κοινή αίτηση (Common Application) παραμένουν σχεδόν ίδια κάθε χρόνο και σε μία από τις εκθέσεις μπορείτε να επιλέξετε οι ίδιοι για ποιό θέμα θα γράψετε. Τα περισσότερα κολλέγια που παίρνουν μέρος στην κοινή αίτηση ζητούν επίσης ένα συμπλήρωμα το οποίο πρέπει να εξηγεί γιατί ο μαθητής ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο κολλέγιο. Η σωστή γραμματική και ορθογραφία είναι σημαντικά και το γράψιμο πρέπει να ακούγεται αυθεντικό και ειλικρινές. Οι υπεύθυνοι για τις εισαγωγές διαβάζουν χιλιάδες εκθέσεις κάθε χρόνο και είναι ευαισθητοποιημένοι στον τρόπο γραφής των δεκαεπτάχρονων και δεκαοκτάχρονων. Η καλύτερη συμβουλή για τον μαθητή είναι να αρχίσει από νωρίς τη διαδικασία γραψίματος για να έχει χρόνο για έλεγχο και αναθεώρηση. Ως σύμβουλοι σας η καθεμία από μας μπορεί να προσφέρει συνεδριάσεις συζήτησης και επιλογής θέματος, καθώς και συμβουλές για την έκθεση, που μπορεί να βοηθήσουν στο να διαλύσουν λίγο από το άγχος που προκαλεί αυτό το τμήμα της διαδικασίας.

https://www.youtube.com/watch?v=TdGmga4SmzA

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.