ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

header photo | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Κατά την αναζήτησή τους, οι φοιτητές και οι γονείς συνήθως λαμβάνουν υπόψη τις δημοσιεύσεις με τις κατατάξεις των κολλεγίων. Το ότι τα ίδια πανεπιστήμια βρίσκονται συνήθως στις πρώτες θέσεις κάθε χρόνο σε αυτές τις εκθέσεις φαίνεται να επιβεβαιώνει τη φήμη τους ως τα καλύτερα πανεπιστήμια. Όμως, οι κατατάξεις μπορεί να είναι παραπλανητικές πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τις χρησιμοποιείτε προσεκτικά κατά την εύρεση σχολών. Όπως το θέτει η US News, “είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις λίστες κατάταξης για να βοηθάτε την κριτική σας σκέψη – όχι αντ’αυτής”. Εξάλλου, αυτό που ψάχνετε δεν είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο γενικά, αλλά το καλύτερο πανεπιστήμιο για το συγκεκριμένο μαθητή.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Αρκετές οργανώσεις εκδίδουν ετήσιες λίστες με τις κατατάξεις των κολλεγίων και πανεπιστημίων. Κάθε οργάνωση κατάταξης δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θεωρεί σημαντικά στον καθορισμό της κατάταξης, αλλά τα οποία δεν αρμόζουν στον κάθε φοιτητή. Ανάμεσα στις πιο γνωστές – και η οποία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική – είναι η ετήσια λίστα των Καλύτερων Κολλεγίων της U.S. News & World Report. Αυτή η λίστα κατατάσσει τα κολλέγια βασιζόμενη σε “16 δείκτες” ακαδημαϊκής ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί κατατάσσουν επίσης τα πανεπιστήμια βάσει μεγέθους και τύπου σχολής. Μία άλλη δημοφιλής πηγή κατάταξης είναι αυτή του Princeton Review, η οποία αντλεί τα στοιχεία που χρησιμοποιεί από έρευνες σε φοιτητές. Το Brookings Institute εφαρμόζει μία νέα κατάταξη, που εξετάζει την “προστιθέμενη αξία”. Αυτή ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο εισόδημα ενός φοιτητή και στο αναμενόμενο εισόδημα που θα είχε, δεδομένων των χαρακτηριστικών του φοιτητή, του κολλεγίου και του διπλώματός του.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τα συστήματα κατάταξης αφήνουν εκτός πολλές πληροφορίες. Μερικές κατατάξεις δεν συμπεριλαμβάνουν σημαντικούς παράγοντες, όπως τις μελλοντικές ή επόμενες εκπαιδευτικές επιλογές των φοιτητών και την κατοπινή τους εργασία. Τα ποσοστά μελλοντικής απασχόλησης και οι αντίστοιχοι μισθοί είναι κρίσιμοι παράγοντες επιλογής, ιδίως δεδομένου του υψηλού κόστους της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότερες λίστες κατάταξης δεν λαμβάνουν τέτοιους παράγοντες υπόψη.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Μπορεί να αναρωτιέστε αν τελικά έχει νόημα να ασχοληθείτε με τις κατατάξεις. Κι όμως, έχει. Χρησιμοποιείστε της λίστα ως εργαλείο για να βρείτε ποιο κολλέγιο σας ταιριάζει. Αφού οι πληροφορίες είναι χωρισμένες σε κατηγορίες, μπορείτε να ψάξετε τα στοιχεία που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένα κολλέγιο. Σημειώστε τα κολλέγια που καλύπτουν αυτά τα κριτήρια. Σημειώστε τα κολλέγια που ξέρετε, καθώς και αυτά που δεν έχετε ξανακούσει ή αυτά που δεν είχατε σκεφτεί – μπορεί να βρείτε ένα κολλέγιο που είναι ακριβώς αυτό που θέλατε.

Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε τις κατατάξεις σε συνδυασμό με έναν οδηγό κολλεγίων ή μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει κάθε σχολή. Δουλέψτε μαζί με τον εκπαιδευτικό σας σύμβουλο, συζητώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Έτσι, θα έχετε μία ενημερωμένη λίστα κολλεγίων, κάτι που θα σας βοηθήσει στην επόμενη φάση που είναι η εύρεση ιστοσελίδων σχετικά με το κάθε κολλέγιο, η παρακολούθηση εικονικών περιηγήσεων, η πληροφόρηση και οι επισκέψεις σε πανεπιστημιουπόλεις.

Να θυμάστε: Το καλύτερο κολλέγιο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο μαθητή.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.