ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ισως έχετε δει Αμερικανικές ταινίες που δείχνουν χαρούμενους φοιτητές να κάθονται οκλαδόν κάτω από ένα δέντρο με ένα φορητό υπολογιστή στα πόδια, ενώ ένας νέος καθηγητής με τζιν τους κάνει μάθημα με μεγάλη ζωηρότητα. Αυτή είναι η εμβληματική εικόνα μίας εκπαίδευσης σε ανθρωπιστικές σπουδές. Αλλά πέρα από αυτή την εικόνα, τι είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές και τι προσφέρουν;

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο σκοπός των ανθρωπιστικών σπουδών είναι να καλλιεργήσει φοιτητές που θα έχουν μία ενημερωμένη αντίληψη του κόσμου γύρω τους. Οι σχολές ανθρωπιστικών σπουδών διδάσκουν τους φοιτητές να σκέφτονται με κριτικό πνεύμα, να κάνουν συνδυασμούς μεταξύ κλάδων και να εξερευνούν νέες ιδέες. Οι φοιτητές διδάσκονται πώς να σκέφτονται με ευρύ τρόπο και επίσης πώς να σκέφτονται σε βάθος. Αυτή η προσέγγιση στην εκπαίδευση προωθεί την προσαρμοστικότητα, τη δημιουργικότητα και την ευελιξία στη σκέψη.

Τα περισσότερα κολλέγια και πανεπιστήμια ανθρωπιστικών σπουδών θέτουν απαιτήσεις ως προς τα μαθήματα και τη διδακτέα ύλη για να εξασφαλίσουν ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν μία ευρεία παιδεία. Μια σχολή μπορεί να έχει έναν κορμό διδακτέας ύλης ή απαιτήσεις κατανομής (distribution requirements) – να απαιτεί δηλαδή από τους φοιτητές να διαλέξουν έναν αριθμό μαθημάτων από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Οι φοιτητές πρέπει να μελετήσουν θέματα από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων γλωσσών, λογοτεχνίας, κοινωνικών επιστημών, θετικών επιστημών και πολυπολιτισμικών θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια των ανθρωπιστικών σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να εξειδικευτούν σε ένα θέμα – το οποίο συχνά ονομάζεται major ή concentration – στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών φοίτησης από συνολικά τέσσερα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να σκέφτονται, να ερευνούν και να μελετούν ένα μάθημα σε βάθος ενώ εξίσου σημαντικό είναι το εύρος της γνώσης. Οι φοιτητές θα πρέπει, λοιπόν, να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο αριθμό μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης, ενώ μπορούν να εξειδικευτούν σε δύο διαφορετικούς τομείς ή να πάρουν ένα major και ένα minor..Συνήθως οι φοιτητές συνεχίζουν να επιλέγουν μαθήματα εκτός του κλάδου εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών φοίτησης. Ένα κολλέγιο ή πανεπιστήμιο που προσφέρει ανθρωπιστικές σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο εστιάζει σε τάξεις μικρού μεγέθους και στην επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Οι ανθρωπιστικές σπουδές ξεχωρίζουν από τις άλλες επαγγελματικές σπουδές όπου οι φοιτητές εξειδικεύονται από την αρχή των σπουδών τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα πλεονεκτήματα των ανθρωπιστικών σπουδών είναι πολλά. Ένας φοιτητής που εισάγεται στο πανεπιστήμιο στα 17 ή 18 του χρόνια συχνά δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Μία προσέγγιση βασιζόμενη στις ανθρωπιστικές σπουδές επιτρέπει στους φοιτητές να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν διάφορα ενδιαφέροντα και ταλέντα, να ακολουθήσουν αυτό που τους ενθουσιάζει και που τους προκαλεί την περιέργειά ακόμα και να αλλάξουν γνώμη π.χ. αφού ένας φοιτητής επιλέξει την εξειδίκευση του, δεν δεσμεύεται σε κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματικό μέλλον.

Αν και κάποιοι φοιτητές θα απασχοληθούν σε έναν τομέα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας, άλλοι θα κληθούν να ασχοληθούν με πολλά επαγγελματικά πεδία. Μία ευρεία ακαδημαϊκή εκπαίδευση επιτρέπει την ευελιξία στην επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, και την κάνει ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Εκτός αυτού, η σημερινή εποχή απαιτεί οι νέοι να σκέφτονται δημιουργικά, να έχουν αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα και να προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές που θα συναντήσουν στην καριέρα τους, σε οποιονδήποτε τομέα ασχοληθούν επαγγελματικά.

Μία παιδεία στις ανθρωπιστικές σπουδές ενθαρρύνει τους φοιτητές να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να διαμορφώσουν ένα συναρπαστικό μέλλον.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.