ΤΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE

header photo | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE;

Το IB Diploma Programme είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών, παρόμοιο με ένα βασικό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι σπουδαστές στο δίπλωμα IB πρέπει να παρακολουθήσουν προχωρημένα μαθήματα σε μαθηματικά, επιστήμες, Αγγλικά, ξένη γλώσσα, τέχνες και κοινωνικές επιστήμες. Επίσης, πρέπει να γράψουν μία μεγάλη έκθεση, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα στη Θεωρία της Γνώσης και να ασχοληθούν με ένα συνδυασμό δημιουργικής γραφής, αθλητικών και κοινωνικής εργασίας. Οι μαθητές περνούν συνολικά έξι εξετάσεις – τρεις στο Υψηλό Επίπεδο (Higher Level ή HL) και τρείς στο Κανονικό Επίπεδο (Standard Level ή SL).

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ;

Το IB άρχισε στη Γενεύη το 1968, και τώρα έχει προγράμματα σε πάνω από 3.000 σχολεία σε 139 χώρες. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία ραγδαία αύξηση των σχολείων που υιοθέτησαν το IB. Οι σχολικοί υπεύθυνοι του IB παρέχουν μία εντατική, σφαιρική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απαιτεί από τους φοιτητές να επιλέξουν μαθήματα από διαφορετικούς κλάδους. Τα σχολεία που προσφέρουν το IB υιοθετούν την αποστολή της IBO (Διεθνούς Οργάνωσης του Baccalaureate) για να προωθήσουν την έρευνα, να μάθουν στους σπουδαστές να συνδυάζουν τη γνώση, να καταλαβαίνουν την έννοια του παγκόσμιου πολίτη και να αποκτούν διάθεση υπηρεσίας του κοινού καλού.

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;

Τα σχολεία θεωρούν το δίπλωμα αυτό ως έναν τρόπο να κάνουν τους μαθητές τους ανταγωνιστικούς όσον αφορά την αποδοχή τους από τα Κολλέγια. Τα Αμερικανικά Κολλέγια και Πανεπιστήμια εκτιμούν το εύρος και την ποιότητα του προγράμματος IB. Επίσης, βασίζονται στην αξιοπιστία των εξετάσεων του IB. Έτσι, το IB is είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο αξίζει να εξερευνηθεί.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.