ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Όταν υπολογίζετε το κόστος εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, πρέπει να συμπεριλάβετε τα δίδακτρα και το κόστος διαμονής, το οποίο περιλαμβάνει ενοίκιο, εστίαση, άλλα έξοδα του πανεπιστημίου, ασφάλεια υγείας και ταξιδίου, βιβλία, έξοδα υπολογιστή και κόστη εργαστηρίων. Τα δίδακτρα κυμαίνονται αρκετά, αλλά γενικά είναι το μεγαλύτερο κόστος που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής. Η ιστοσελίδα του College Board παρέχει διάφορα προγράμματα Υπολογισμού Χρηματοδότησης Κολλεγίων (College Financing Calculators), τα οποία σας επιτρέπουν να αντιπαραβάλετε και να συγκρίνετε τα κόστη μεταξύ κολλεγίων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι πηγές χρηματοδότησης για διεθνείς φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι περιορισμένες και άκρως ανταγωνιστικές. Πολλά ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις, ενώ για τους ταλαντούχους αθλητές υπάρχουν αθλητικές υποτροφίες. Αυτού του είδους οι υποτροφίες τείνουν να είναι διαθέσιμες τόσο σε Αμερικανούς όσο και σε διεθνείς σπουδαστές. Οι αθλητικές υποτροφίες δίνονται με τη συμβολή του Αρχιπροπονητή (Head Coach) . Σε μερικές περιπτώσεις, οι Υποτροφίες Ικανοτήτων (Merit Scholarships) δίνονται αυτόματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει αίτηση. Κάθε κολλέγιο χειρίζεται τις υποτροφίες ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζει. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσετε θύματα απάτης σε σχέση με τις υποτροφίες – δείτε το Federal Trade Commission για σχετικές προειδοποιήσεις και συμβουλές.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για Αμερικανούς πολίτες που ζουν εκτός ΗΠΑ αλλά που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, η οικονομική βοήθεια και η διαδικασία αίτησης είναι η ίδια όπως και για τους πολίτες – κατοίκους ΗΠΑ.

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στην έρευνά σας για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσής σας στις ΗΠΑ.

Infographic: Financial Aid Roadmap | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)

infographic από το www.privatestudentloans.com

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.