ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

header photo | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)Με τη διαδικασία της αίτησης σε Κολλέγιο, ξεκινάτε ένα σημαντικό ταξίδι που έχει στόχο την υποστήριξη του παιδιού σας σε όλη αυτή τη διαδρομή. Η διαδικασία απαιτεί σκληρή δουλειά, έρευνα και καλό σχεδιασμό, από το στάδιο της επιλογής των Κολλεγίων μέχρι την επίσκεψη στους χώρους τους και τους τρόπους πληρωμής των διδάκτρων. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι το παιδί σας δικαιούται να αναλάβει την ευθύνη για τη διαδικασία. Ακολουθούν κάποιες βασικές παράμετροι των προγραμμάτων καθοδήγησης που προσφέρουμε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σε αυτήν τη συνεδρία παρέχουμε στους γονείς και στο μαθητή μία περίληψη των υπηρεσιών μας. Εξηγούμε πώς διευκολύνουμε την έρευνα του μαθητή για Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια εξηγούμε στο μαθητή κάθε στάδιο της διαδικασίας αιτήσεων.. Ύστερα από την αρχική συνάντηση, παρέχουμε γραπτή πρόταση υποδεικνύοντας το κατάλληλο πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας. Το ποσό αυτό αφαιρείται από το συνολικό κόστος όποιου πακέτου στη συνέχεια επιλέξει η οικογένεια.

PACKAGES OF HOURS
can be applied to the menu of services listed below.

 • Hourly
 • Five-hour Customized Assistance
 • Twenty-hour University Application Consulting
 • Comprehensive University Application Consulting (up to 50 hours)
 • Additional hours can be added to any of the packages

TOPICS COVERED MAY BE SELECTED FROM THE FOLLOWING

COLLEGE PLANNING

 • The application process and requirements
 • Development of a strategic standardized testing plan (PSAT, SAT, ACT, TOEFL), personalized schedule and test-preparation advice
 • Strategies for the student who is not a good tester
 • An introduction to researching universities on the internet
 • Review of rankings and how to use them
 • Assistance with preparing a resume
 • Recommendations for extracurricular activities and summer programs based on the student’s interests and aptitudes

COLLEGE MATCH: THE LIST

 • In-depth interview with parents and student to identify college preferences and best matches
 • Assessment of the student’s academic record since Greek 3η Γυμνασίου / U.S. Freshman Year / U.K. Year 10
 • Evaluation of student’s “competitive student quotient”‘ on standardized tests
 • Consultation on researching and preparing a list of universities
 • Assistance with refining “The List” based on family feedback, 2α Λύκειο / IB I / Junior Year grades and standardized test results Resources
 • Personal Educational Advisory Services Student Account (accessible via internet)
 • Timely reminders to keep on schedule
 • Recommendations for supplementary resources
 • Visiting Universities
 • Overview of college visits
 • Resources for planning a successful college visit
 • Advice on how to demonstrate interest
 • When travel is not possible: virtual campus tours and other resources

COLLEGE COSTS

 • Overview of the financial aid application process
 • Discussion of athletic and merit scholarship opportunities Application Guidance
 • Introduction to the Common, Coalition & Institutional Applications for the U.S., UCAS for the U.K. and Studielink for the Netherlands. U.S.
 • Review of applications
 • Advice on how to demonstrate interest
 • Editing of extracurricular resume
 • Essay brainstorming sessions
 • Editing support
 • Counsel in how to request the most effective letters of recommendation

MOCK INTERVIEW

 • Advice and practice for admissions interviews

THE FINISH LINE

 • Evaluation of financial aid and scholarship packages received
 • Advice on selecting the best-fit university
 • Advice on waitlist offers
 • Overview of the student visa application process
 • Advice for a successful transition to student life and counsel on potential cultural differences

Delivery of services will be accomplished via face-to-face sessions, “virtual” meetings online, email, and telephone conversations/conferences.
Educational Advisory Services, in all cases, will not utilize personal contacts at admissions offices on behalf of students and does not guarantee admission to any particular university.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.