ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τόσο η κα. Γκατζιώνη όσο και η κα. Κοντομίχαλου θα χαρούν να σας συναντήσουν. Στην πρώτη αυτή συνάντηση, παρουσιάζουμε στις οικογένειες μία γενική εικόνα των υπηρεσιών μας. Εξηγούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την έρευνα ενός μαθητή για Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ και μετά να τον καθοδηγήσουμε στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο για το μαθητή. Μετά την αρχική συνάντηση, σας δίνουμε μία γραπτή πρόταση με το πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας.

Κα.Γκατζιώνη Λώρα:

Για μία πρώτη δωρεάν συνάντηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Γκατζιώνη μέσω email στο

laura[at]eduadvise.gr

Skype: on request

Visit Eduadvise on LinkedIn

Κα. Κοντομίχαλου Σαρα:

Για μία πρώτη δωρεάν συνάντηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κοντομίχαλου μέσω email στο

sarah[at]eduadvise.org
Skype: sarahinathens

Visit Eduadvise on LinkedIn

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.