ΕΜΠΕΙΡΙΑ

about us | Eduadvise: Empowering students on their College-bound Odyssey, member of OACAC, HECA, NACAC, IECA (assoc.)Τι είναι μια “IEC”;

Μία πιστοποιημένη Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Σύμβουλος (IEC) λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος της οικογενείας σας. Παρέχει εξειδικευμένη και αμερόληπτη υποστήριξη σε μια διαδικασία που μπορεί να είναι απαιτητική και συγκεχυμένη. Πρωταρχικός στόχος είναι η εύρεση της κατάλληλης σχολής για το μαθητή. Μιά ανεξάρτητη σύμβουλος έχει το χρόνο να εξερευνήσει λεπτομερώς μια ποικιλία από επιλογές με το μαθητή και την οικογένειά του. Ιδανικά, αυτή η εξατομικευμένη διαδικασία αρχίζει στη τρίτη γυμνασίου, δηλαδή έχει πολυετή διάρκεια.

Ένας πιστοποιημένος σύμβουλος γνωρίζει από πρώτο χέρι πλήθος κολλεγίων και πανεπιστημίων. Έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης μέσα από επαγγελματικές επαφές με συναδέλφους και οργανισμούς. Ένας σύμβουλος δεν εγγυάται, ούτε μεσολαβεί στην απόφαση του πανεπιστημίου, αλλά σας βοηθά να αποδείξετε ότι αξίζει να γίνετε αποδεκτός.

Η κα. Γκατζιώνη και η κα. Κοντομίχαλου, Ανεξάρτητες Εκπαιδευτικές Σύμβουλοι, πιστεύουν ότι η διαδικασία εισαγωγής σε πανεπιστήμιο δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στο να γίνετε αποδεκτοί σε μιά σχολή, αλλά έχει στόχο και την πλήρη ανάπτυξη του φοιτητή, σαν αποτέλεσμα τής επιλογής του πανεπιστημίου που του ταιριάζει. Ο στόχος είναι να ευδοκιμήσει ο φοιτητής στην ιδανική γι’αυτόν σχολή. Για το σκοπό αυτό, κάθε σχολικός σύμβουλος φέρει προσωπική γνώση των σχολών, που έχει αποκτηθεί μέσα από επισκέψεις ή/και με τη συμμετοχή σε ένα διεθνές επαγγελματικό δίκτυο συναδέλφων. Ως μέλη των ακόλουθων επαγγελματικών οργανώσεων που ασχολούνται με την παροχή συμβουλών για την εισαγωγή σε σχολές, οι δύο σύμβουλοι παραμένουν ενήμεροι για τις τάσεις στον τομέα. Η κάθε μία τους είναι μέλος και παρακολουθεί συνέδρια και online σεμινάρια που έχουν οργανώσει η NACAC (Εθνική Συμβουλευτική Ένωση για την Εισαγωγή στις Σχολές), η IECA, (Ένωση Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών Συμβούλων), η International ACAC (International Association for College Admission Counseling) και η HECA (Ένωση Συμβούλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Η συμμετοχή τους σε αυτές τις επαγγελματικές οργανώσεις απαιτεί ειδικές πιστοποιήσεις και μια ισχυρή δέσμευση σε κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η κα. Γκατζιώνη και η κα. Κοντομίχαλου πιστεύουν ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της αίτησης στα πανεπιστήμια και τους καθοδηγούν ομαλά με υποστήριξη και κίνητρα καθ’όλη τη διάρκεια. Ως σύμβουλοι εισαγωγής στις σχολές, παρέχουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές του γυμνασίου να προβούν σε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις δυνατότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τους βοηθούν να ανακαλύψουν το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων εκπαιδευτικών επιλογών και τους υποστηρίζουν, ώστε να βρούν αυτό που τους ταιριάζει. Κάνουν ότι είναι δυνατόν ώστε με ηρεμία να ακολουθήσει ο μαθητής αυτή τη διαδικασία της αυτό-ανακάλυψης. Επιπλέον, ως σχολικοί “προπονητές”, βοηθούν τους μαθητές να παραμείνουν οργανωμένοι και να πληρούν τις προθεσμίες τους καθ ‘όλη τη διαδικασία, πράγμα που βοηθά στην διατήρηση της υγιούς σχέσης γονέα-μαθητή. Μία πιστοποιημένη Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Σύμβουλος αποτελεί μία σημαντική πηγή υποστήριξης και προσοχής κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής περιόδου, που έχει όμως και τις προκλήσεις της.

Ως ειδικές στον τομέα τους, οι κκ. Γκατζιώνη και Κοντομίχαλου διδάσκουν δυο μάθηματα “Συμβουλευτική Αμερικάνικων Κολλεγίων για το Διεθνή Μαθητή” στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας – Irvine Division of Continuing Education. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευρύνει τη γνωσιακή βάση των συμβούλων ανώτερης εκπαίδευσης και των ανεξάρτητων εκπαιδευτικών συμβούλων.

Η Σάρα Κοντομίχαλου έχει ολοκληρώσει με διάκριση το Extension’s Program in College Counseling (Πρόγραμμα Πανεπιστημακής Συμβουλευτικής) στο UCLA και ίδρυσε την εταιρία εκπαιδευτικής συμβουλευτικής Educational Advisory Services, LLC στο Ellsworth του Maine το 2010. Εκτός αυτής της δραστηριότητάς της, η κ. Κοντομίχαλου κάνει παρουσιάσεις σε ιδιωτικά σχολεία των Αθηνών και στο Ελληνικό παράρτημα του Ιδρύματος Fulbright.

Η κα. Λώρα Ομπραίαν Γκατζιώνη έχει ζήσει στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια και ίδρυσε την Educational Advisory Services στην Ελλάδα το 2010. Ειδικεύεται στη συνεργασία με παιδιά που μεγάλωσαν μακριά από την κουλτούρα των γονέων τους, παγκόσμιους νομάδες και διεθνείς φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα Πανεπιστημιακό πρόγραμμα στις ΗΠΑ ή το εξωτερικό. Είναι κάτοχος ενός M.Ed. in International Counseling, που ενσωματώνει πολυφυλετικές πρακτικές, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πελατών, και είναι ενεργό μέλος τόσο του IECA Board of Directors όσο και του International ACAC.

Συνάδελφοι από το 1988, η κα. Γκατζιώνη και η κα. Κοντομίχαλου συνεργάζονται εκτενώς, αν και η καθεμία έχει τη δική της εταιρεία και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα στον τομέα της εκπαίδευσης. Εκτός από την απασχόλησή της στον τομέα του εκπαιδευτικού συμβούλου, η κα. Κοντομίχαλου εργάζεται με Έλληνες μαθητές που είναι αθλητές, καθώς και με νεαρούς μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν σε θερινά προγράμματα στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, η κα. Γκατζιώνη ειδικεύεται στην εργασία με τα TCKs (Third Culture Kids) και τα θέματα γύρω από τη μετάβασή τους στο πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, συμπληρωματικά προς την καθοδήγηση που ασκεί σε μαθητές τρίτης Γυμνασίου (Έτους 10 στο Βρετανικό σύστημα) και άνω.

Αμφότερες η κα. Γκατζιώνη και η κα. Κοντομίχαλου πιστεύουν στη συνεργασία με τους μαθητές από μικρή ηλικία και συχνά ξεκινούν από το 3ο έτος του Γυμνασίου, αν και οι περισσότεροι αρχίζουν να επικεντρώνονται στη διαδικασία κατά το πρώτο έτος του ΙΒ (2α Λυκείου).

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.