ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις της Λώρα O’Brien Γκατζιώνη

Λώρα O’Brien Γκατζιώνη. “University Options in Europe,” IECA Insights, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2017

Gatzionis, Λώρα O’Brien Γκατζιώνη. “The International IEC’s Toolbox,” IECA Insights, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016

Λώρα O’Brien Γκατζιώνη και Magnussen, Linda. “Demonstrating Sufficient Financial Resources for International Students,” IECA Insights, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2015.

Grappo, B. και Λώρα O’Brien Γκατζιώνη. “Not all Agents Call Themselves Agents,” IECA Insights, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2014, σελ. 3, 5.

Δημοσιεύσεις της Σάρα Kinney Κοντομίχαλος

The School Admissions–IEC Relationship: What Makes It Work Well?” σελ.10-14, IECA Insights, Δεκέμβριος 2017/Ιανουάριος 2018

Financial Aid for International Students,” σελ.17-18, IECA Insights, Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2015

Issues and Obstacles for Lateral Transfer Students to Selective Colleges,” The Journal of College Admissions, NACAC, Φθινόπωρο 2014

Reducing Anxiety in the Admission Process for the International Applicant,” The Journal of College Admissions, NACAC, Φθινόπωρο 2013

Extracurricular activities and your College application,” διάλεξη της Sarah Kinney Contomichalos στο σεμινάριο “Undergraduate Studies in the United States of America”, οργάνωσης Fulbright Greece, Δεκέμβριος 2010.

Sarah Contomichalos is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice Laura O'Brien Gatzionis and Sarah Contomichalos are members of the Overseas Association of College Admissions Counselors Laura O'Brien Gatzionis is a member of the National Association for College Admission Counseling and subscribes to the Statement of Principles of Good Practice
Η Laura O'Brien Gatzionis και η Sarah Kinney Contomichalos είναι μέλη του National Association for College Admission Counseling
και ακολουθούν τις Αρχές Καλής Πρακτικής του.